OBNOVA KAPLÍ V OBLASTI VYSOKÉHO LESA

   Zaniklé kaple ve Vysokém lese původně postavili sudetoněmečtí statkáři ze Chmelíka (německy Hopfendorf) v 19. a 20. století jako výraz vděku za záchranu nebo uzdravení svých manželek, pro zachování příběhu a jako vyjádření svého křesťanského přesvědčení. Všechny kaple byly zasvěceny Panně Marii. Zánik kaplí je spojen s historickým vývojem oblasti Vysokého lesa. Po odsunu Němců, kteří kaple postavili a následně udržovali, došlo k úpadku zájmu o tyto památky, což vedlo až k jejich zániku. Všechny tři kaple v průběhu 50.–70. let 20. století postupně zanikly.

   V roce 2012 zahájili členové Spolku archaických nadšenců obnovu kaplí. Z nich se do té doby zachovaly pouze nejnižší úrovně zdí a podlahy, případně základy. V průběhu čtyř let od roku 2012 do roku 2015 došlo k obnově všech tří zaniklých kaplí. Kaple byly znovupostaveny především díky darovanému materiálu, financím, dobrovolnické práci na desítkách brigád a sbírkám občanů. Část nákladů, především větších jednorázových investic třeba na pokrytí střechy nebo pořízení stavebního materiálu, byla získávána pomocí různých dotačních projektů.

   Cílem obnovy kaplí ve Vysokém lese je samozřejmě znovupostavení tři zdejších zaniklých sakrálních památek. Mimo jiné také upozornění na mizení, chátrání a opomíjení památek v našem bezprostředním okolí a upozornění na minulost našeho kraje. Hlavním cílem obnovy je zapojit především místní obyvatele do samotného procesu obnovy kaplí, aby došlo k jejich propojení se stavbami. To mohou lidé získat jak samotnou fyzickou prací na obnově, darováním materiálu, účastí na poutích nebo v neposlední řadě výletem k nově obnoveným kaplím. Bez zájmu a jistého propojení by obnova kaplí neměla valný smysl a pravděpodobně by kaple brzy opět zanikly. Pokud se však dostanou do širšího povědomí lidí, je mnohem větší šance, že budou i v budoucnu navštěvovány a udržovány.

   Při obnově kaplí byla snaha o co nejbližší přiblížení se původní podobě s použitím původních technologií a materiálů. Zároveň byl ale brán zřetel také na moderní stavební požadavky. Původní podoba kaplí se rekonstruovala mimo jiné pomocí historických písemností, fotografií a obrazu. Určité poznatky poskytly také zachovalé pozůstatky kaplí. Neocenitelný zdroj informací tvořily výpovědi pamětníků, kteří stavby ještě živě pamatují a kteří dokázali popsat jejich podobu a své vzpomínky s nimi spojené.

   V rámci obnovy byla jako první obnovena Demelova kaple, která se nacházela u cesty v jižní části Vysokého lesa v malém zalesněném údolí, pomístně nazývaném „Sněženkové údolí“. Obnova kaple probíhala od listopadu 2012 do března 2013. Slavnostní vysvěcení a odhalení Demelovy kaple se konalo v neděli 24. března 2013. Jako druhá byla z trojice kaplí obnovena Killerova kaple, jež stála na východ od osady Vysoký Les u cesty do Chmelíka. Obnova Killerovy kaple probíhala od května do října roku 2013. Slavnostní odhalení a vysvěcení Killerovy kaple proběhlo 27. října 2013. Jako poslední byla obnovena Schlesingerova kaple, která stávala nad pramenem na vyvýšené terase nad drobným údolím, tvořeným korytem bezejmenného potoka v oblasti zvané Ve Vidlích. Obnova Schlesingerovy kaple započala v květnu 2014 a trvala do října 2015. Slavnostní svěcení a odhalení Schlesingerovy kaple se konalo v sobotu 7. listopadu. 2015.

   V předválečném období se po kaplích konaly v červenci v době po skončení senoseče každoroční slavnostní poutě. Poutí se účastnili lidé z Chmelíka, Květné, Čisté, Trstěnice i Lezníka. Tuto tradici však přerušila druhá světová válka. Poutě po kaplích ve Vysokém lese byly obnoveny až v roce 2014 a od té doby se konají každoročně v druhé polovině března. V souvislosti se stavbou kaplí byla vytvořena naučná stezka s názvem Obnova kaplí ve Vysokém lese informující o významných místech Vysokého lesa včetně obnovených kaplí. Obnova není výstavbou tří zaniklých kaplí ukončena. Do budoucna je naplánováno mimo jiné vytvoření křížové cesty, která původně vedla ke Schlesingerově kapli, nebo výstavba zvoničky u Killerovy kaple.

Na obnově kaplí ve Vysokém lese se podíleli a stále podílejí:

Barbora Bučková, Budišov nad Budišovkou
Jaroslav Bartoš, Polička
Liliana Doubková, Lezník
Jan Drobný, Sebranice
Vojtěch Glogar, farář římskokatolické farnosti Sebranice
Jaroslav Haman, Polička
Miroslav Horáček, Sebranice
Antonín Hurych, Chmelík
Zuzana Chochulová, Praha
Libor a Jakub Jančovi, Kunštát
Lubomír Janda, Skuteč
Pavel Jílek, Sebranice
Petr Jílek, Chmelík
František Kalvoda, Sebranice
Štěpán a Josef Kláskovi, Litomyšl
Ladislav Klejch, Sebranice
Anežka Klejchová, Sebranice
Marie Klusoňová, Lubná
Marie Kopecká, Sebranice
Josef Kopecký, Lezník
Miroslav Krčil, Choceň
Martin Kroulík, Džbánov
Martin Kubeš, Litomyšl
František Kučera, Sebranice
František Kunart, Chmelík
Petr Linhart, Praha
František Malý, ml., Sebranice
František Malý, st., Sebranice
Anna Marešová, Sebranice
Josef Nádvorník, Vidlatá Seč
Vesna Nehrya, Brno
Vladimír Opletal, Horní Újezd
Jiří Patočka, Sebranice
Alena Pohorská,
Eliška Pojmanová, Pardubice
Jaroslav Prášil, Turnov
Věra Říhová, farářka CČSH Litomyšl
Jaroslav Svatoš, Široký Důl
Petr Šafář, Polička
Tereza Šenkeříková, Litoměřice
Karel Šindelář, Chmelík
Petr Škvařil, Květná
Zdeňka Švecová, Lubná
David Vích, Vysoké Mýto
Kamil a Šimon Votřelovi, Sebranice
Zdeňka Votřelová, Sebranice
Jaroslav Zerzán, Sebranice
rodina Hrouzkova, Dolní Újezd
rodina Killerova, Polička
rodina Kmoškova, Sebranice
rodina Kysilkova, Kaliště
rodina Machurkova, Pardubice, Vysoký Les
rodina Podeszwova, Pardubice
rodina Šťastných, Pardubice, Vysoký Les
rodina Žídkova, Vysoký Les
a další, kteří nejsou jmenováni

Obec Chmelík
Obec Sebranice
Osadní výbor Lezník
Pardubický kraj
Farnost Sloupnice
Farnost Sebranice
Spolek archaických nadšenců

firma ABPLAST, s. r. o.
firma DUKOR, s. r. o.
firma Lesy ČR, s. p.
firma MEDESA, s. r. o.
firma LV servis, s. r. o.
firma ODEHNAL & syn
firma Poličská stavební, s. r. o.
firma Stavební sdružení Boštík, s. r. o.
firma SWIETELSKY stavební, s. r. o.
firma SKH Sebranice, s. r. o.
firma VHOS, a. s.

Think big, Nadace O2
SmartUp, Nadace O2
Vpohybu, Nadace Vodafone

Sbírky při odhalení jednotlivých kaplí
Sbírky při poutích po kaplích ve Vysokém lese a u kaple sv. Anny
Sbírka občanů obce Lezník v květnu 2015
Sbírky ve sboru CČSH, farnost Litomyšl
Sbírky ve farnosti Sebranice

Menu

Příspěvek na Obnovu kaplí

Číslo účtu: 239543955 / 0300

Oficiální web Spolku archaických nadšenců

www.sebranice.cz/san

2020

6.9. - Pouť po kaplích ve                      Vysokém lese

2019

24. 3. - Pouť po kaplích ve                      Vysokém lese

2018

25. 3. - Pouť po kaplích ve                      Vysokém lese

2017

26.3. - Pouť po kaplích ve                     Vysokém lese

2016

3.12. - Otevření křížové cesty

28.11. - Usazení panelů křížové              cesty

29.10. - Obnova křížové cesty

20.3. - Pouť po kaplích ve                     Vysokém lese

19.3. – Úprava pramene

2015

7.11. - Slavnostní odhalení a                  vysvěcení Schlesingerovy            kaple
28.11. - brigáda Schlesingerova              kaple
18.11.- brigáda Schlesingerova              kaple
17.10.- brigáda Schlesingerova               kaple
26.9. - brigáda Schlesingerova              kaple
29.8. - brigáda Schlesingerova              kaple
30.5. - brigáda Schlesingerova              kaple
8.-9.5. - brigáda Schlesingerova              kaple
1.-2.5. - brigáda Schlesingerova              kaple
29. 3. - Pouť po kaplích ve                     Vysokém lese
1.-3. 5. - brigáda Schlesingerova              kaple

2014

1.11. - brigáda Schlesingerova               kaple                           1.-3.5. - brigáda Schlesingerova              kaple                      23.3. - Pouť od Killerovy k                    Demelově kapli

2013

27.10. - Slavnostní odhalení a                vysvěcení Killerovy kaple
5.10. - Brigáda Killerova kaple
21.9. - Brigáda Killerova kaple
7.9. - Brigáda Killerova kaple
10.8. - Brigáda Killerova kaple
3.8. - Brigáda Killerova kaple
20.7. - Brigáda Killerova kaple
7.7. - Beseda, Chmelík
6.7. - Brigáda Killerova kaple
29.6. - Brigáda Killerova kaple
15.6. - Brigáda Killerova kaple
1.6. - Brigáda Killerova kaple
18.5. - Brigáda Killerova kaple
24.3. - Slavnostní vysvěcení a               odhalení Demelovy kaple
9.3. - Pokládka šindele na                   Demelovu kapli 
2.3. - Montáž Demelovy kaple 

2012

17.11. - Brigády na místech kaplí
4.11. - Poznávací pěší výlet v                 oblasti Vysokého lesa
20.10. - Beseda ve Chmelíku
14.10. - Beseda v Sebranicích

http://translate.google.cz/translate?hl=cs&sl=cs&tl=en&u=http%3A%2F%2Fkaplicky.sebranice.cz%2F

http://translate.google.cz/translate?sl=cs&tl=de&js=n&prev=_t&hl=cs&ie=UTF-8&layout=2&eotf=1&u=http%3A%2F%2Fkaplicky.sebranice.cz%2F&act=url

logo_smartup.jpg

STANDARDNI_VF_Ceska_F_Logo_4COL.jpg